کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
401-7آگهی مزایده عمومی (فروش ) شماره 2/دو مناقصه دو مرحله ای 1401/06/291401/06/291401/06/291401/06/29مشاهده اطلاعات کامل
401-6آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 20/ بيست مناقصه دو مرحله ای 1401/06/161401/06/161401/06/161401/06/16مشاهده اطلاعات کامل
401-5آگهي فراخوان مزايده عمومي (جذب سرمايه‌گذار) شماره 12/ دوازده مناقصه دو مرحله ای 1401/06/161401/06/161401/06/161401/06/16مشاهده اطلاعات کامل
401-3اجرای پروژه فاز چهارم پارک نبوت مناقصه یک مرحله ای 1401/03/251401/03/251401/03/251401/03/25مشاهده اطلاعات کامل
401-2احداث قبور جدید در آرامستان باغ بهشت شهرداری نسیم شهر مناقصه یک مرحله ای 1401/03/191401/03/191401/03/191401/03/19مشاهده اطلاعات کامل
401-1پروژه اجراي طرح احداث پست برق مجتمع فرهنگي و هنري نسيم‌شهر (سراي محله) مناقصه یک مرحله ای 1401/01/231401/01/231401/01/231401/01/23مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0