مشخصات جغرافيايي اجتماعي و كالبدي نسيم شهر:

نسيم شهر به عنوان شهري نو ظهور، مشكلات و كاستيهاي بسياري را تجربه كرده است . نام قبلي نسيم شهر «اكبرآباد» معروف بوده كه در مورخ 13/7/74 با تصويب هيئت محترم وزيران به نام مهاجر شهر و درجه 5 بعنوان شهر مستقل شناخته شد كه به دليل عدم استقبال عمومي از نام مهاجر شهر مجددا موضوع طي مصوبه جلسه مورخ 2/8/78 هيئت دولت و همزمان با سالروز ولادت حضرت ولي عصر(عج) به نام نسيم شهر تغيير يافت. و در مورد وجه تسميه نام گذاري اكبرآباد گفته مي شود نام يكي از ساكنين قديمي و بومي است كه به نام اكبر حداد معروف بود نامگذاري شده است.

نسيم شهر در يك نگاه:

نسيم شهر مركز بخش بوستان و از توابع شهرستان جديدالتاسيس بهارستان در جنوبغربي كلانشهر تهران قرار دارد.

تاريخ تاسيس شهرداري : 1374

درجه شهرداري : 8

سال تصويب درجه شهرداري : 1395

جمعيت نسيم شهر طبق سرشماري سال 1395 : 200393 نفر

مساحت محدوده خدماتي شهر : 1007 هكتار

مساحت محدوده خدماتي و حريم شهر : 3000 هكتار

نسيم شهر از نظر موقعيت جغرافيايي داراي پتانسيل هاي خوبي جهت رشد و توسعه مي باشد كه برخي از اين پتانسيل ها عبارتند از :

الف) قرارگيري در فاصله مناسب با كلانشهر تهران                    ب) قرارگيري در موقعيت ارتباطس مناسب

پ) قرار گيري در مسير آزاد راه تهران ساوه               ت) قرار گيري در مسير جاده قديم تهران ساوه

ث) قرارگيري در مسير راه آهن تهران جنوب             ج) همجواري با مسير ارتباطي آدران شهريار

چ) نزديكي به فرودگاه امام خميني (ره) و مهرآباد           ح) قرارگيري در يك دشت پايگوهي صاف و هموار

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0