آقای مهندس شریفی

معاونت امور زیر بنایی و ترافیک (عمران)

شماره تماس : 56615597

 آقای مهندس افشاری فرد

معاونت شهر سازی و معماری 

شماره تماس : داخلی 360-364

آقای مهندس زرگر

معاونت خدمات شهری 

شماره تماس : 56615600-56615602

مهندس 

معاونت توسعه و مدیریت منابع 

شماره تماس : داخلی 300

 آقای مهندس محمدی ارس  

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  

شماره تماس : 56762844

آقای مهندس احتشام 

مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر  

شماره تماس : 56755564

آقای مهندس شریفی 

مدیر عامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری 

شماره تماس : 56761614

 

آقای مهندس شیخی 

سرپرست ناحیه یک شهری وحصارک پایین   

شماره تماس : 563880230

آقای مهندس زرگر 

سرپرست ناحیه شهری خیرآباد (محله امام خمینی (ره)

شماره تماس : 56445100

   
       
       

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0